Multifunkcionāls centrs - Jelgava

Auto apkalpes un tirdzniecības centrs Jelgavā.

2002 – 2005

Ēkas pamatfunkcijas - autobusu, smagā un vieglā autotransporta apkalpe un tirdzniecība un autotransporta mazgāšana. Zemesgabals projektēšanu uzsākot atradās brīvā teritorijā bez blakus esošas apbūves. Ēkas projektētas ievērojot racionālu funkcionalitāti un nolasāmu arhitektūru ar galvenajiem akcentiem pret garāmejošo maģistrāli. Lielu teritorijas daļu aizņem piebraucamie ceļi, kas mijas ar apzaļumojumu.

Kopējā platība: 3 771 m²

Būvapjoms: 21 710 m³

Arhitekts: Ervīns Helfričs