Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka - Rīga

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve ar pazemes autostāvvietu Rīgā.

2007 – 2008

Daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūve plānota 20.gadsimta sākuma divstāvu koka retinātas perimetrālās apbūves kvartālā, avārijas stāvoklī esošu ēku vietā. Ēkas apjomi risināti ievērojot vides kontekstu. Saglabāts blakus esošās apbūves dzegas augstums un apdarē izmantots konkrētās vietas apbūvei raksturīgais koka apšuvums. Ēkas stūris ielu krustojumā akcentēts ar jumta izbūvi. Pagalms galvenokārt paredzēts rekreācijai un bērnu rotaļlaukumam.

Kopējā platība: 3 534 m²

Būvapjoms: 12 940 m³

Arhitekts: Ervīns Helfričs

Arh. stud.: Haralds Helfričs