Privātmāja - Mārupe

Savrupmājas jaunbūves priekšlikums Mārupē.

2010

Pasūtītāja vēlme bija kā ēkas pamatelementu izmantot daļu no viņam piederošas senas guļbūves. Tālāk gan projekts neattīstījās, jo guļbūve izrādījās neizmantojama ieceres realizēšanai.

Arhitekts: Ervīns Helfričs