Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka - Ozolnieku novads

Priekšlikums viesnīcas ēkas rekonstrukcijai par pansionātu Ozolnieku novadā.

2011

Izstrādāts priekšlikuma variants ēkas vizuālajam ‘’tēlam’’.

Kopējā platība: apm. 10 000 m²

Arhitekts: Ervīns Helfričs

Arhitekts: Haralds Helfričs